สายตรง อบต. โทร. 035-535363

 • การใช้น้ำและการลดภาวะโลกร้อน

  การใช้น้ำและการลดภาวะโลกร้อน

 • โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

  โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

 • อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

  อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

 • ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย จังหวัดสุพรรณบุรี

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย จังหวัดสุพรรณบุรี

 • ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย จังหวัดสุพรรณบุรี

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย จังหวัดสุพรรณบุรี

 • โบราณสถานวัดสนามชัย

  โบราณสถานวัดสนามชัย

  แหล่งโบราณสถาน สุสานทหารนิรนาม สง่างามศูนย์ราชการ บริหารจัดการที่ดี ศรีตำบลสนามชัย
 • วัดสนามชัย

  วัดสนามชัย

  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลสนามชัย (เดิมชื่อตำบลพิหารแดง) อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีมีเนื้อที่ประมาณ 57 ไร่ ปี พ.ศ. 1706 สร้างเจดีย์ประธานขนาดใหญ่ 1 องค์ อุโบสถอยู่ทางทิศตะวันออก เจดีย์ประธานอยู่กลางและทิศตะวันตกมีกำแหงแก้วรายรอบ รวมทั้งเจดีย์ บริวาร ทรงสัณฐานเป็นเจดีย์ 16 เหลี่ยม ซ่อมแซมถึง 3 ในสมัย ตั้งแต่ ทวารวดี อู่ทอง และอยุธยา
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

สอบถามข้อมูลข่าวสาร

Contact

 • โทรศัพท์ 035-535363
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ 092-4169889