สายตรง อบต. โทร. 035-535363

 • ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก

  ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก

 • covid 19

  covid 19

 • การควบคุมป้องกัน covid 19

  การควบคุมป้องกัน covid 19

 • การใช้น้ำและการลดภาวะโลกร้อน

  การใช้น้ำและการลดภาวะโลกร้อน

 • อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

  อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

 • ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย จังหวัดสุพรรณบุรี

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย จังหวัดสุพรรณบุรี

 • ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย จังหวัดสุพรรณบุรี

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย จังหวัดสุพรรณบุรี

 • โบราณสถานวัดสนามชัย

  โบราณสถานวัดสนามชัย

  แหล่งโบราณสถาน สุสานทหารนิรนาม สง่างามศูนย์ราชการ บริหารจัดการที่ดี ศรีตำบลสนามชัย
 • วัดสนามชัย

  วัดสนามชัย

  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลสนามชัย (เดิมชื่อตำบลพิหารแดง) อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีมีเนื้อที่ประมาณ 57 ไร่ ปี พ.ศ. 1706 สร้างเจดีย์ประธานขนาดใหญ่ 1 องค์ อุโบสถอยู่ทางทิศตะวันออก เจดีย์ประธานอยู่กลางและทิศตะวันตกมีกำแหงแก้วรายรอบ รวมทั้งเจดีย์ บริวาร ทรงสัณฐานเป็นเจดีย์ 16 เหลี่ยม ซ่อมแซมถึง 3 ในสมัย ตั้งแต่ ทวารวดี อู่ทอง และอยุธยา
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน

สถานการณ์ COVID-19

 

      

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง