สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

ประกาศกำหนดสมัยประชุม

Display #
Title Published Date
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยประชุมสามัญ และสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 25 February 2019
ประกาศกำหนดนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 21 February 2019
ประกาศกำหนดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 01 February 2019
ประกาศกำหนดเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ 06 July 2018
ประกาศกำหนดเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ประจำปี ๒๕๖๑ 29 June 2018
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ 25 April 2018
ประกาศกำหนดเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ 09 April 2018
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๑ 27 February 2018
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่๑ ประจำปี ๒๕๖๑ 21 February 2018
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ 31 January 2018