สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

รายงานการประชุม

Display #
Title Published Date
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 10 August 2020
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 25 พค 63 24 July 2020
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 21 มีค 63 26 May 2020
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 24 กพ 63 31 March 2020
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 24 กพ 63 31 March 2020
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 31 ตค 62 24 February 2020
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 24 กย 62 24 October 2019
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 23 สค 62 25 September 2019
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 14 สค 62 23 August 2019
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 12 มิย 62 15 August 2019