สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

Display #
Title Published Date
กำหนดการเปิด-ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ปีการศึกษา 2564 17 February 2021
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ประจำปีการศึกษา 2564 16 February 2021
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ขึ้นบัญชีเป็นพนักงานจ้าง 27 January 2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย 22 January 2021
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย 12 January 2021
ประกาศงดจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 29 December 2020
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 22 December 2020
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ขึ้นบัญชีเป็นพนักงานจ้าง 25 September 2020
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย 22 September 2020
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาล 01 September 2020