สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

Display #
Title Published Date
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย 12 January 2021
ประกาศงดจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 29 December 2020
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 22 December 2020
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ขึ้นบัญชีเป็นพนักงานจ้าง 25 September 2020
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย 22 September 2020
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาล 01 September 2020
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 28 August 2020
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 24 August 2020
รับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น 14 August 2020
ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ 07 August 2020