สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

คณะผู้บริหาร

 

140x190 images stories member leader 33288

นายปิยพัฒน์ เจริญสุข  นายก อบต.สนามชัย 

150x195 images stories pic 2558 23 6 6
นายมนูญ  โพธิ์ปิ่น
รองนายก อบต.สนามชัย (คนที่ 1)
 150x195 images stories member leader prasan
นายประสาน หว่างจ้อย
รองนายก อบต.สนามชัย (คนที่ 2)

นางสาวณัฐณิชา  สุขพันธ์
เลขานุการนายก  อบต.