สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี

Display #
Title Published Date
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 12 October 2020
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 31 October 2019
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 21 September 2018
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 21 September 2018
ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 18 November 2017
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 14 November 2017
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 14 November 2017
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2559 14 November 2017
ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 14 November 2017
ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 14 November 2017