สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางโครงการกั้นห้องกระจกอลูมิเนียม ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ตามแบบแปลนเลขที่ ๑๓/๒๕๖๓

ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางโครงการกั้นห้องกระจกอลูมิเนียม ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ตามแบบแปลนเลขที่ ๑๓/๒๕๖๓ ราคากลาง ๑๖๙,๐๐๐.-บาท ราคากลาง ๑๖๙,๐๐๐.-บาท จึงขออนุมัติใช้ราคางบประมาณในการดำเนินการครั้งนี้

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

Add comment


Security code
Refresh