สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Display #
Title Published Date
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(บาดาล)หอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๒ บ้านกิโลแปด บริเวณซอยทุ่งนางหนู ๑ ตามแบบแปลนเลขที่ ๐๓/๒๕๖๓ 25 December 2020
เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(บาดาล)หอถังแชมเปญ หมู่ที่ 2 บ้านกิโลแปด บริเวณซอยทุ่งนางหนู 1 ตามแบบแปลนเลขที่ 03/2563 24 December 2020
เรื่องประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(บาดาล)หอถังแชมเปญ หมู่ที่ 2 บ้านกิโลแปด บริเวณซอยทุ่งนางหนู 1 ตามแบบแปลนเลขที่ 03/2563 24 December 2020
ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางโครงการกั้นห้องกระจกอลูมิเนียม ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ตามแบบแปลนเลขที่ ๑๓/๒๕๖๓ 28 October 2020
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างอ่างล้างจานบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ตามแบบแปลนเลขที่ ๐๐๒/๒๕๖๓ 29 September 2020
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการกั้นห้องกระจกอลูมิเนียม ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ตามแบบแปลนเลขที่ ๑๓/๒๕๖๓ 29 September 2020
แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ โครงการก่อสร้างอ่างล้างจานบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย 29 September 2020
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยหัวเกาะ ๔ (เจ้าพ่อสำเภา) โดยการปูแอสฟัลส์ติกทับผิวจราจรเดิม หมู่ที่ ๓ ตามแบบแปลนเลขที่ ๓๐๒/๒๕๖๓ 29 September 2020
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมหลังคาด้านหลังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ตามแบบแปลนเลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 September 2020
แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ โครงการก่อสร้างต่อเติมหลังคาด้านหลังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยตามแบบแปลนเลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๓ 29 September 2020