สายตรง อบต. โทร. 035-535363

สถานการณ์ COVID-19

 

      

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Attachments:
Download this file (ประกาศปรับปรุงแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1.pdf)ประกาศปรับปรุงแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1.pdf[ ]304 kB
Download this file (ประกาศปรับปรุงแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2.pdf)ประกาศปรับปรุงแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2.pdf[ ]477 kB
Download this file (ประกาศปรับปรุงแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 4.pdf)ประกาศปรับปรุงแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 4.pdf[ ]440 kB
Download this file (ประกาศเพิ่มเติมแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1.pdf)ประกาศเพิ่มเติมแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1.pdf[ ]445 kB
Download this file (ประกาศเพิ่มเติมแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2.pdf)ประกาศเพิ่มเติมแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2.pdf[ ]623 kB
Download this file (ประกาศเพิ่มเติมแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 4.pdf)ประกาศเพิ่มเติมแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 4.pdf[ ]559 kB
Download this file (ประกาศเพิ่มเติมแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 5.pdf)ประกาศเพิ่มเติมแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 5.pdf[ ]466 kB
Download this file (ประกาศเพิ่มเติมแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 6.pdf)ประกาศเพิ่มเติมแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 6.pdf[ ]563 kB
Download this file (ประกาศเพิ่มเติมแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ ๗.pdf)ประกาศเพิ่มเติมแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ ๗.pdf[ ]474 kB
Download this file (ประกาศเพิ่มเติมและปรับปรุงแผนการจัดหาพัสดุ ครั้งที่ 3.pdf)ประกาศเพิ่มเติมและปรับปรุงแผนการจัดหาพัสดุ ครั้งที่ 3.pdf[ ]709 kB
Download this file (ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf)ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf[ ]7202 kB

Display #
Title Published Date
เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ โครงการตีเส้นจราจรเพื่อชะลอความเร็ว ตามแบบแปลนเลขที่ 03/2564 13 September 2021
เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 โครงการ (3 โครงการย่อย ดังนี้ 1.โครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๒ ตามแบบแปลนเลขที่ 002/2564, 2.โครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ท 07 September 2021
เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง โครงการตีเส้นจราจรเพื่อชะลอความเร็ว ตามแบบแปลนเลขที่ 03/2564 30 August 2021
เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 โครงการ (3 โครงการย่อย ดังนี้ 1.โครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๒ ตามแบบแปลนเลขที่ 002/2564, 2.โครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 5 ตามแบ 30 August 2021
เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างโรงน้ำแข็งถึงบ้านนางยอแสง ไล้ฉิม หมู่ที่ 4 ตามแบบแปลน เลขที่ 401/2564 06 August 2021
เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างสหกรณ์การเกษตรถึงบ้านนายณรงค์ฤทธิ์ ไล้ฉิม หมู่ที่ 4 ตามแบบแปลน เลขที่ 403/2564 06 August 2021
เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการโครงการถมดิน/ปรับลานจอดรถ ลานกีฬาภายในโบราณสถานวัดสนามชัย ตามแบบแปลนเลขที่ 07/2564 06 August 2021
เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการโครงการเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย 06 August 2021
เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างโรงน้ำแข็งถึงบ้านนางยอแสง ไล้ฉิม หมู่ที่ 4 ตามแบบแปลนเลขที่ 401/2564 02 August 2021
เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างสหกรณ์การเกษตรถึงบ้านนายณรงค์ฤทธิ์ ไล้ฉิม หมู่ที่ 4 ตามแบบแปลน เลขที่ 403/2564 02 August 2021