สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Display #
Title Published Date
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการกั้นห้องกระจกอลูมิเนียม ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ตามแบบแปลนเลขที่ ๑๓/๒๕๖๓ 29 September 2020
แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ โครงการก่อสร้างอ่างล้างจานบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย 29 September 2020
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยหัวเกาะ ๔ (เจ้าพ่อสำเภา) โดยการปูแอสฟัลส์ติกทับผิวจราจรเดิม หมู่ที่ ๓ ตามแบบแปลนเลขที่ ๓๐๒/๒๕๖๓ 29 September 2020
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมหลังคาด้านหลังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ตามแบบแปลนเลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 September 2020
แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ โครงการก่อสร้างต่อเติมหลังคาด้านหลังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยตามแบบแปลนเลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๓ 29 September 2020
แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการกั้นห้องกระจกอลูมิเนียม ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ตามแบบแปลนเลขที่ ๑๓/๒๕๖๓ 29 September 2020
ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างต่อเติมหลังคาด้านหลังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ตามแบบแปลนเลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๓ 28 September 2020
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(บาดาล)หอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๒ บ้านกิโลแปด บริเวณซอยทุ่งนางหนู ๑ ตามแบบแปลนเลขที่ ๐๓/๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 September 2020
แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ โครงการขุดลอกวัชพืชบ่อยืมคลอง ๑ อาร์ หมู่ที่ ๑,๓ 25 September 2020
ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอยหัวเกาะ ๔ (เจ้าพ่อสำเภา) โดยการปูแอสฟัลติกส์ทับผิวจราจรเดิมหมู่ที่ ๓ ตามแบบแปลเลขที่ 302/2563 24 September 2020