สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Display #
Title Published Date
ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(บาดาล)หอถังแชมเปญ หมู่ที่ 2 บ้านกิโลแปด บริเวณซอยทุ่งนางหนู 1 ตามแบบแปลนเลขที่ 03/2563 25 August 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ซอยรักสุพรรณถึงบ้านนายรุ่งศักดิ์ ทิมใจทัศน์ หมู่ที่ ๔ ตามแบบแปลนเลขที่ ๔๐๓/๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 August 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากซอยข้างบ้านนายดาวเรือง คำพุด หมู่ที่ ๔ ตามแบบแปลนเลขที่ ๔๐๒/๒๕๖๓ ณ ซอยข้างบ้านนายดาวเรือง คำพุด หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 August 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากถนนคอนกรีตเดิมบริเวณอาคารเอนกประสงค์ดอนชะคราม หมู่ที่ ๖ ตามแบบแปลนเลขที่ ๖๐๒/๒๕๖๓ 10 August 2020
เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ซอยรักสุพรรณถึงบ้านนายรุ่งศักดิ์ ทิมใจทัศน์ หมู่ที่ ๔ ตามแบบแปลนเลขที่ ๔๐๓/๒๕๖๓ 10 August 2020
ขอเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากถนนคอนกรีตเดิมบริเวณอาคารอเนกประสงค์ดอนชะครามหมู่ที่ ๖ ตามแบบแปลนเลขที่ ๖๐๒/๒๕๖๓ 07 August 2020
เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากถนนคอนกรีตเดิมบริเวณอาคารอเนก ประสงค์ดอนชะครามหมู่ที่ ๖ ตามแบบแปลนเลขที่ ๖๐๒/๒๕๖๓ 07 August 2020
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก่อจากถนนคอนกรีตเดิมถึงบ้างนางนิตยา เพชรน้อย หมู่ที่6 ตามแบบแปลนเลขที่ 601/2563 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 August 2020
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนบล็อกตัวหนอนภายในสนามบินเฮลิคอปเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 August 2020
เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 August 2020