สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Display #
Title Published Date
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 15 July 2020
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 15 July 2020
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 15 July 2020
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 15 July 2020
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวามคม 2562 15 July 2020
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 15 July 2020
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 15 July 2020
เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล) 17 June 2020
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 June 2020
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ โครงการ ๒ โครงการย่อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 June 2020