สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Display #
Title Published Date
แจ้งผลการคัดเลือก โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ โครงการ ๒ โครงการย่อย 15 June 2020
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ โครงการ ๒ โครงการย่อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 June 2020
เรื่อง แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ่ายขาดสะสมประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 โครงการ 2โครงการย่อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 June 2020
เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 June 2020
เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 June 2020
เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 โครงการ 2 โครงการย่อย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 June 2020
เรื่อง แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563ิจำนวน 1 โครงการ 2โครงการย่อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 June 2020
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)จำนวน ๑ คัน 29 May 2020
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการดาดคอนกรีตคลองดอนโพ หมู่ที่ ๖ ตามแบบแปลนเลขที่ ๑๑/๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๓/๒๕๖๓ 22 May 2020
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (บาดาล) หอถังแชมเปญ หมู่ที่ ๒ บ้านกิโลแปด บริเวณซอยทุ่งนางหนู ๑ ตามแบบแปลนเลขที่ ๐๓/๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 May 2020