สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

งานพัฒนาชุมชน
Attachments:
Download this file (CCF_000113.pdf)ขอให้มาแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพ[ ]1097 kB
Download this file (คนพิการเดือน ธันวาคม 2561.pdf)ประกาศคนพิการ ประจำเดือน ธันวาคม 2561[ ]297 kB
Download this file (ประกาศคนพิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562.pdf)ประกาศคนพิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562[ ]252 kB
Download this file (ประกาศคนพิการประจำเดือน ตุลาคม 2561.pdf)ประกาศคนพิการประจำเดือน ตุลาคม 2561.pdf[ ]348 kB
Download this file (ประกาศคนพิการประจำเดือน พฤศจิกายน 2561.pdf)ประกาศคนพิการประจำเดือน พฤศจิกายน 2561.pdf[ ]276 kB
Download this file (ประกาศผู้สูงอายุ เดือน ตุลาคม 2561.pdf)ประกาศผู้สูงอายุ เดือน ตุลาคม 2561.pdf[ ]847 kB
Download this file (ประกาศเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำเดือน มกราคม 2562.pdf)ประกาศผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำเดือน มกราคม 2562[ ]347 kB
Download this file (ประกาศเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มกราคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf)ประกาศเบี้ยยังชีพผูู้สูงอายุ ประจำเดือน มกราคม 2562 ปีงบประมาณ 2564[ ]430 kB
Download this file (วาระการประชุมคณะทำงาน 14มี.ค.63.pdf)รายงานการประชุมคณะทำงานด้านเด็กฯ[ ]14526 kB
Download this file (หนังสือความประสงค์ในการรับเงินเบี้ยยังช.pdf)หนังสือความประสงค์ในการรับเงินเบี้ยยังชีพ ปี 2564[ ]343 kB
Download this file (แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพคนพ.pdf)แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ปี 2564[ ]769 kB
Download this file (แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้.pdf)แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2564[ ]905 kB
Download this file (แบบแสดงตนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2563.pdf)แบบแสดงตนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ ]429 kB
Download this file (ใบมอบอำนาจ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส.pdf)ใบมอบอำนาจ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอด์ ปี 2564[ ]291 kB

There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may have articles.