สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

สายตรงนายก

นายปิยพัฒน์ เจริญสุข
นายก อบต.สนามชัย

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 092-4169889 ,064-9369490