สายตรง อบต. โทร. 035-535363

สถานการณ์ COVID-19

 

      

 

สำนักงานปลัด
Attachments:
Download this file (11.คู่มือการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ขอ.pdf)คู่มือการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่[ ]4712 kB
Download this file (4.องค์ความรู้-ประกันสังคมน่ารู้.pdf)องค์ความรู้ประกันสังคม[ ]389 kB
Download this file (7.องค์ความรู้-ลาให้ถูกต้อง.pdf)องค์ความรู้การลาให้ถูกต้อง[ ]531 kB
Download this file (a_070718_065117.pdf) มท 0808.3/ว25 ลว 2 มิ.ย.60 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับการประเมินผลการปฏิบัติฯ[ ]205 kB
Download this file (doc05717920181018130404.pdf)คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[ ]62110 kB
Download this file (การเขียนทะเบียนประวัติ.pdf)การเขียนทะเบียนประวัติ[ ]200 kB
Download this file (คู่มือการคัดเลือก.pdf)คู่มือการคัดเลือกพนักงานดีเด่นประจำปีงบประมาณ2562[ ]370 kB
Download this file (คู่มือสมรรถนะข้าราชการประจำตำแหน่ง.pdf)คู่มือสมรรถนะข้าราชการประจำตำแหน่ง[ ]12846 kB
Download this file (คู่มือสมรรถนะประจำผู้บริหาร.pdf)คู่มือสมรรถนะประจำผู้บริหาร[ ]4977 kB
Download this file (คู่มือสมรรถนะหลักระบบแท่ง.pdf)คู่มือสมรรถนะระบบแท่ง[ ]5476 kB
Download this file (คู่มืและแบบพิมพ์บำเหน็จบำนาญท้องถิ่น.pdf)คู่มืและแบบพิมพ์บำเหน็จบำนาญท้องถิ่น.pdf[ ]18752 kB
Download this file (องค์กรแห่งการเรียนรู้วิธีการคำนวณหาระยะทาง.pdf)องค์กรแห่งการเรียนรู้วิธีการคำนวณหาระยะทาง.pdf[ ]1021 kB
Download this file (แบบลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือ (เพิ่มเติม).docx.pdf)แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชน[ ]1086 kB

Display #
Title Published Date
ขอควยามอนุเคราะห์เผยเเพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 06 December 2019
test 29 November 2019