สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

กองคลัง

Display #
Title Published Date
งบการเงินเเสดงรายรับ - จ่ายเงิน เเละงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2564 09 April 2021
เรื่อง รายงานงบเเสดงฐานะการเงิน เเละงบอื่นๆ ประจำปี 2563 17 March 2021
เรื่องงบการเงินเเสดงรายงานรับ-จ่ายเงิน เเละงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 03 March 2021
ประกาศ เรื่อง งบการเงินแสดงรายงานรับ-จ่ายเงิน เเละงยทดลองประจำเดือน มกราคม 2564 03 February 2021
ประกาศ เรื่อง การรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณในไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ2564 05 January 2021
ประชาสัมพันธ์ กำหนดอัตราภาษีป้าย และการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 24 December 2020
ประกาศ อบต สนามขัย เรื่อง ประกาศ อัตราป้ายภาษี2564 24 December 2020
เรื่อง งบการเงินแสดงรายรับ-จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 02 December 2020
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เรื่องขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 (ครั้งที่3) 30 November 2020
เลขที่รับ 860-861 09 November 2020