สายตรง อบต. โทร. 035-535363

สถานการณ์ COVID-19

 

      

 

กองคลัง

Display #
Title Published Date
งบการเงินเเสดงรายงานรับ-จ่ายเงิน เเละงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564 02 September 2021
งบการเงินเเสดงรายงานรับ-จ่ายเงิน เเละงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2564 04 August 2021
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2564 02 July 2021
งบการเงินเเสดงรายงานรับ-จ่ายเงิน เเละงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2564 02 July 2021
ขอความอนุเคราะห์ประชามพันธ์ขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2564 29 June 2021
ขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 29 June 2021
งบการเงินเเสดงรายงานรับ - จ่ายเงิน เเละงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2564 02 June 2021
งบการเงินเเสดงรายรับ-รายจ่ายเงิน เเละงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2564 03 May 2021
งบการเงินเเสดงรายงานรับ-จ่ายเงิน เเละงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2564 03 May 2021
E-Service งานจัดเก็บรายดได้ 30 April 2021