สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

กองสาธารณสุข

Display #
Title Published Date
ประชาสัมพันธ์เพจ Facebook กองทุนหลักประกันสุขภาพ - กปท 31 March 2021
การขับเคลื่อนโครงการคนดีศรีสุพรรณ คุณลักษณะที่ 2 มีจิตสำนึกเเละร่วมกันอนุรักษ์สิ่งเเวดล้อม 26 March 2021
ประชาสัมพันธ์โครงการมือวิเศษx วน โครงการยูเอชทีรีไซเคิล เเละโครงการคนไทยไร้ E-Waste 11 March 2021
ประชาสัมพันธ์โครงการมือวิเศษx วน โครงการยูเอชทีรีไซเคิล เเละโครงการคนไทยไร้ E-Waste 11 March 2021
การจัดการขยะเเละน้ำเสียในภาวะการระบาดของ COVID - 19 11 March 2021
ขอความร่วมมือตอบเเบบสอบถามเพื่อรวบรวมขอมูลเเละข้อคิดเห็นจากภาคประชาชนเเละกลุ่มผู้ป่วยต่อการขับเคลื่อนสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 05 March 2021
ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลหรือองค์กร เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราเเห่งชาติ 05 March 2021
การประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์เเละป้องกันโรค Covid-19 18 February 2021
สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์เเละป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 18 February 2021
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องการเเก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศอันเกิดจากการเผาอ้อย 10 February 2021