สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

กองสาธารณสุข

Display #
Title Published Date
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 เเห่งพระรากำหนดการบริหารราชการในสถาณการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 17) 15 January 2021
ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 07 January 2021
ประกาศหระทรวงการท่องเที่ยวเเละกีฬา 07 January 2021
มาตรการเพื่อความปลอดภัยเเละมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 07 January 2021
เพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันการเเพร่ระบาดของโควิด19 23 December 2020
การขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 09 December 2020
สรุปผลการประชุมผลกระทบการระบาดของโรคโควิด19 ครั้งที่ 4/2563 03 December 2020
ประกาศคู่มือการปฎิบัติตามมาตรการผ่อนปรมกิจการเเละกิจกรรมด้านกีฬา (ฉบับที่ 2) 03 December 2020
ข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการที่มีภารกิจรับรองหน่วยงานราชการ/ผู้เเทนจากต่างประเทศดำเนินการด้านสาธารณสุขในการป้องกันโรค COVID-19 03 December 2020
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 10 November 2020