สายตรง อบต. โทร. 035-535363

สถานการณ์ COVID-19

 

      

 

กองสาธารณสุข

Display #
Title Published Date
สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประจำเดือน 23 August 2021
มาตรการในการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 17 August 2021
มาตรา 9 เเห่งพระราชกไหนดการบริหารราชการในสถานการ์ณฉุกเฉิน 2548 (ฉบับที่ 25) 13 July 2021
ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราเเห่งชาติ ประจำปี 2564 13 July 2021
เนวทางการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 17 June 2021
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพเเห่งชาติ 01 June 2021
การป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากประเทศเพื่อบ้าน 20 May 2021
ข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 ฉบับที่ 22 18 May 2021
การบังคับใช้มาตรการป้องกันเเละควบคุมการเเพร่ระบาดในระดับพื้นที่อย่างเข้มข้นเเละต่อเนื่อง 18 May 2021
การดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังเเละควบคุมการเเพร่ระบาดของโรคติเดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 14 May 2021