สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

Rate this item
(0 votes)
back to top