สายตรง อบต. โทร. 035-535363

ด้วบความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย

Rate this item
(0 votes)
back to top